Studeren in Leuven: een kot huren, een studentenkamer of een studio?

Op kot in Leuven. Het staat voor het begin van een nieuw hoofdstuk. Iedereen schrijft dat hoofdstuk op zijn of haar manier, maar beginnen doen we allemaal met het zoeken naar een woonplaats. We lichten voor jou de meest gekozen mogelijkheden toe als je op kot gaat in Leuven: op een peda of een residentie of toch eerder een kot in Leuven huren, een studio in Leuven of een appartement in Leuven?

Wie een studentenkamer in Leuven zoekt, zoekt eigenlijk een tijdelijke huisvesting voor zijn of haar studieperiode. Een ‘kot’ is daardoor een term die heel wat verschillende huisvestingsmogelijkheden omvat.

Het beeld van het traditionele ‘kot in Leuven’ waarbij een zolderkamer in een woning wordt gehuurd gedurende 10 maanden, beantwoordt al lang niet meer aan de concrete mogelijkheden: zowel naar kamer, als naar duurtijd contract.

Wie een kot in Leuven zoekt, heeft immers heel wat mogelijkheden.

Tijd voor een overzicht.

 1. Studentenkamer in een residentie (peda)
 2. Een studentenkamer huren op de private markt
 3. Een studio in Leuven huren
 4. Samenwonen in een appartement of huis

1.Residenties

Residenties zijn grote ‘huizen’ waar 20 tot 400 kamers in zijn ondergebracht.

Er zijn grosso modo 2 types van residenties:

 1. KU Leuven Residenties met
  1. Huurprijs op maat (gesubsidieerd, huurprijs in functie van gezinsinkomen)
  2. Huurprijs zonder subsidie
 2. In samenwerking met KU Leuven Residenties
  1. SWO-residentie: gesubsidieerd
  2. Private residenties: niet-gesubsidieerd

Het voordeel van een peda is dat een residentie een zeker ‘sociaal vangnet’ biedt voor eerstejaarstudenten. In een residentie vangen oudejaarsstudenten immers de eerstejaarsstudenten op. Op die manier worden eerstejaars begeleid in hun eerste stappen in het kot-leven.

 

1.1. KU Leuven Residenties

Via de dienst Studentenhuisvesting is de KU Leuven een belangrijke aanbieder van studentenkamers. De dienst Studentenhuisvesting omvat de exploitatie van een aantal eigen studentenresidenties, dienstverlening aan studenten en private kotbazen.

 

De doelstelling van de KU Leuven is het streven naar een kwalitatief goede huisvesting voor alle studenten tegen een aanvaardbare prijs. “In de loop van 2016-2017 beheerde Studentenvoorzieningen 25 residenties met 3.359 ‘bedden’: 80% van de bedden in de kamers en dubbele kamers, (…) zijn betoelaagd via subsidies. (…) We verhuren deze tegen verminderde prijzen aan specifieke doelgroepen; de andere kamers verhuren we aan niet-gesubsidieerde prijs.”* (bron: jaarrapport KU Leuven 2017-2018)

 

1.1.A Huurprijs op maat

Omdat niet iedereen over dezelfde financiële middelen beschikt, biedt de dienst Studentenhuisvesting kamers aan een verlaagd huurtarief aan. Deze kamers wordt dus deels gesubsidieerd.

Een kamer of een kot in Leuven dat deels gesubsidieerd is, wordt door de dienst Studentenhuisvesting een kamer met ‘huurprijs op maat’ genoemd.

 

Bij een kamer met huurprijs op maat kan je een kot verkrijgen op basis van je gezinsinkomen. Ligt dit lager dan 71.000 euro per jaar dan kom je in aanmerking.

 

In totaal verhuurt Residentiebeheer in Leuven een 2500-tal gesubsidieerde kamers aan een huurprijs op maat. Deze huurprijs op maat ligt een stuk lager dan de gemiddelde huurprijs.

 

Op de website van de KU Leuven vinden we terug dat de huurprijs op maat voor 2019-2020 tussen de 125 euro en 311 euro per maand ligt. Hoe hoog het bedrag exact is, wordt berekend aan de hand van een formule waarin het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste doorslaggevend zijn.

 

Hoe lager het gezinsinkomen is, hoe lager de huurprijs is die je zou moeten betalen. En hoe lager je huurprijs is, hoe meer kans je hebt dat je in zo’n kamer terecht kan.

 

Meer informatie krijg je op de website van KU Leuven: Huurprijs op maat.

 

Aan de hand van onderstaande tabel kan je zelf inschatten welke huurprijs per maand je in 2018-2019 ongeveer zou betalen in een gesubsidieerde residentie.

Bron: https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/pdf/RBH2018/huurmatrix1819

 

Nogmaals: dit is geen definitieve huurprijsberekening maar geeft je enkel een idee van de huurprijs. Indien je niet in aanmerking zou komen voor een gesubsidieerde kamer en het gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan 84.500 euro, kan je bij de Sociale Dienst een attest aanvragen voor een standaardkamer in een SWO-residentie

 

1.1.B Huurprijs zonder subsidie

80% van de bedden die de dienst Studentenhuisvesting van de KU Leuven verhuurt, zijn betoelaagd via subsidies. De overige 20% wordt verhuurd zonder een subsidietussenkomst van de overheid.

 

1.2. Residenties in samenwerking met KU Leuven.

Er is een periode geweest dat er een krapte was in het aanbod koten in Leuven. Om aan de stijgende vraag naar huisvesting te kunnen voldoen sloot de Stad Leuven samenwerkingen met privé-investeerders. Deze samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) verzekeren dat de residenties voor een groot deel voldoen aan de normen van het Charter voor wooncultuur.

 

Het Charter voor Wooncultuur somt een aantal bepalingen en voorwaarden op die die eigenaar van een residentie dient te respecteren. De bedoeling van het charter is ”dat de eigenaar of beheerder van een studentenresidentie aan te moedigen om oog te hebben voor wooncultuur en alles in het werk te stellen om een goede wooncultuur in de residentie te realiseren.”

bron: KULeuven. PDF Charter Wooncultuur 2016

1.2.A SWO-standaardkamer

Je kan een SWO-standaardkamer verkrijgen als het inkomen van je gezin lager is dan € 84.500.

Residenties met een Samenwerkingsovereenkomst (SWO) met de KU Leuven stellen 20 % van hun kamers ter beschikking aan een beperkt tarief dat jaarlijks door de KU Leuven bepaald wordt.

Voor academiejaar 2018-19 werd dit bedrag op € 344 per maand (incl. kostenforfait) vastgelegd.

Deze kamers worden verhuurd voor 12 maanden.

Meer over SWO-standaardkamers kun je terug vinden op de website van KU Leuven.

 

1.2.B  Private residenties: niet-gesubsidieerd

In deze SWO-residenties onderscheiden we twee types van kamers. De standaardkamer, waarvan de huurprijs deels wordt gesubsidieerd (zie 1.2.A), en de comfortkamers.

De huurprijzen van deze kamers worden vermeld bij de beschrijving van de residentie. Alle huurcontracten hebben in de regel een huurtermijn van 12 maanden.

 

2. Kot in Leuven in de private sector

80% van de studenten huurt een kot in Leuven op de privémarkt. Het exacte aantal is moeilijk te bepalen, maar doorgaans gaan elk jaar in Leuven ruim 40.000 studenten op kot.

De meeste huizen waar koten worden verhuurd hebben dan ook een divers publiek van huurders. De eigenaar woont zelden in het studentenhuis.

Er zijn een aantal minimum vereisten waar een kot in Leuven aan moet voldoen:

 • Oppervlakte: een studentenkamer is gemiddeld 12 m² groot
 • Voorzieningen: een wastafel met minstens koud stromend water
 • Internetaansluiting
 • Bemeubeld: de meeste studentenkamers worden bemeubeld verhuurd.

Bij een basis studentenkamer dien je rekening te houden dat toilet, douche en keuken doorgaans gemeenschappelijk is.

Hoe meer comfort je wil, hoe hoger de huurprijs. Maak voordat je een kot begint te zoeken goed de afweging wat voor jou belangrijk is (basiscomfort) en wat optioneel is.

Hou daarbij rekening met locatie (is het kot rustig, maar toch centraal gelegen), is het voldoende (hoogwaardig) afgewerkt en bepaal wat voor jou een standaardbehoefte is en wat comfort (eigen vs gemeenschappelijk toilet bijvoorbeeld).

“De gemiddelde huurprijs all-in voor een studentenkamer zonder extra comfort ligt momenteel tussen € 320 – € 360 per maand, afhankelijk van de contractduur. De huurprijs voor een kamer met een 12-maandencontract bedraagt doorgaans meer dan voor een kamer met een 10-maandencontract.

Voor een kamer met extra comfort, zoals bv. een eigen douche of kitchenette, betaal je gemiddeld € 475 per maand met een 12-maandencontract.” (Bron: Op Kot In Leuven, brochure 2018-2019)

 

3. Studio in Leuven

Naast een kot in Leuven zijn er ook nog andere woonvormen. De meest bekende daarvan is ongetwijfeld een studio in Leuven huren. Een studio is geen kot. Er zijn enkele belangrijke verschillen.

Een studio is eigenlijk een zelfstandige woning. Je hebt er alles om zelfstandig te wonen. Dat houdt in dat een studio steeds beschikt over een eigen wc, douche en kookhoek. Een studio wordt – net zoals studentenkamers – gewoonlijk bemeubeld verhuurd.

Het comfortgehalte van een studio ligt aanzienlijk hoger. Dat vertaalt zich uit ook in de prijs. Gemiddeld starten de huurprijzen voor een studio bij € 480 per maand. (Bron: KU Leuven Brochure: Op Kot in Leuven)

 

Voor wie

20% van de kotstudenten kiest voor een studio. Doordat je volledig zelfstandig kunt wonen, zijn er geen gemeenschappelijke ruimtes voorzien waar studenten elkaar in het gebouw kunnen ontmoeten. Er is dus minder sociaal contact met kot-genoten. Voor eerstejaarsstudenten durft dit al eens zwaar te vallen (vooral tijdens blok- en examenperiodes), al hangt dit uiteraard ook af van de persoonlijkheid van de student.

 

4. Samenwonen in een huis of een appartement in Leuven

Als je een hechte groep vrienden hebt die samen in Leuven studeren dan is er nog de optie om een groot appartement of een volledige woning te huren. Daarbij worden alle kosten netjes onder de huurders verdeeld zonder dat er iemand winst of voordeel uithaalt. Het lijkt ‘Friends’ in het echt, maar het is een woonvorm die van àlle bewoners de nodige dosis verantwoordelijkheid én engagement vraagt.

Meestal sluit de verhuurder van het appartement of de woning een contract af met 1 hoofdhuurder, die op zijn beurt de kamers onderverhuurt aan de medebewoners.

“Het samenwonen van studenten in appartementen en huizen die bij de stad Leuven geregistreerd staan als gezinswoning, wordt door de stad Leuven niet toegestaan. Om die reden zijn de meeste verhuurders van gezinswoningen of appartementen niet bereid om aan studenten te verhuren.

Wordt een gezinswoning of appartement toch verhuurd aan een groep studenten, dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor zowel de huurder(s) als de eigenaar van de woning. Het aanbod van woningen waar het is toegestaan om als groep studenten samen te wonen is zéér beperkt.” (Bron: KU Leuven Brochure: Op Kot in Leuven)

 

Huren of kopen?

In het verleden kampte Leuven met een onvoldoende groot aantal studentenkamers. Het ging hier om standaard studentenkamers. Dat tekort is weggewerkt.

We verwachten dat de (nu al stijgende) vraag naar luxe-kamers (met eigen badkamer) zal blijven toenemen. Er is immers nu al een tekort aan kamers met eigen badkamer.

Wie een studentenkamer met eigen badkamer wil huren, zal snel tot de conclusie komen dat voor 400 euro huur per maand u geen hoogwaardig afgewerkte studentenkamer van 15 m² op de juiste locatie vindt, met eigen sanitair en keuken. Huurprijzen schuiven op richting € 500 per maand en dan wordt het opeens erg interessant om een studentenkamer te kopen in plaats van te huren.

Wie wil investeren in een compacte woonunit, een investeringshorizon van vijf jaar heeft en over 60.000 euro aan eigen middelen beschikt, kan zorgeloos investeren in vastgoed. Op die manier kan je kind gratis op kot in Leuven studeren.

Meer informatie krijg je bij je Syus-advisieur op Syus.be of op “een studentenkamer huren of kopen?”

 

En actie!

Op kot gaan in Leuven is een belangrijke stap. Wees goed geïnformeerd en neem voldoende tijd om na te gaan wat voor jou belangrijk is. Zelfkennis is immers de bron van alle wijsheid, als we het ons nog goed herinneren…

Bij Syus Housing leggen we ons toe op de verhuur van hoogwaardige afgewerkte studentenkamers en studio’s. Hier  kun je nakijken wat er momenteel beschikbaar is.

Veel succes!

Kim Snijders,

vastgoedexpert in Leuven

 

Heb je nog aanvullende vragen over een studentenkamer of studio in Leuven te huur, of wil je meteen aan de slag, neem dan vrijblijvend contact op met Bo Van Bellingen, onze Syus Housing-duivel-doet-al. Ze helpt je onmiddellijk verder.

016/799.000

info@syushousing.be

Bronnen:

ikot.be: Op kot in Leuven

https://ikot.be/op-kot-in-leuven

 

Website KU Leuven:

Soorten residenties

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/hoe-zoek-ik-een-kot/soorten-huisvesting/studentenresidenties

 

Kamers per prijs op basis van je inkomen

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/hoe-zoek-ik-een-kot/soorten-huisvesting/kamer-met-huurprijs-op-maat-en-swo-standaardkamer

 

Huurprijs op maat

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/hoe-zoek-ik-een-kot/soorten-huisvesting/huurprijs-op-maat

 

Huurmatrix (pdf)

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/pdf/RBH2018/huurmatrix1819

 

Brochure: Op kot in leuven 2018-2019 (pdf)

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/pdf/HVD2017/publicaties/op-kot-2018-2019

 

Soorten huisvesting

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/kot-leuven/hoe-zoek-ik-een-kot/soorten-huisvesting

 

Jaarverslag KU Leuven (pdf)

https://repertorium.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/KUL_JR_jaarverslag_2017.pdf

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *